Informacja

Realizacja projektu została zakończona 30.09.2015r. Nadal platformy do handlu kryptowalutami jest możliwość realizacji kursów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu (bez punktów edukacyjnych).
Na szkolenia z zakresu komunikacji zapraszamy również do Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul.Jana III Sobieskiego 110, tel. 22 559 13 44.

Najbliższe szkolenia

Wymagania stawiane współczesnemu lekarzowi wykraczają znacznie poza kompetencje i wiedzę merytoryczną z zakresu medycyny. Lekarz musi posiadać wiedzę i umiejętnoœci z dziedzin nieco odległych od medycyny, takich jak prawo, ekonomia, marketing, socjologia i wreszcie może nieco bliższa medycyny psychologia. Obecny system kształcenia lekarzy skupia się głównie na wyposażeniu ich w wiedzę medyczną, która sama w sobie jest obszerna.

Platforma e-learningowa

Niniejsza platforma e-learningowa powstała w ramach Projektu „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten jest przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską, który w swym założeniu ma wyposażyć młodych lekarzy w niezbędną wiedzę z zakresu prawa w medycynie, roli , marketingu i przede wszystkim rozwinąć umiejętnoœci z szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej, czyli ulepszyć a nawet odmienić relacje między lekarzem a pacjentem oraz pomóc lekarzom w radzeniu forex trading sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.

--!>